שלמה דוד

תפקיד:מנהל מחלקת רישוי עסקים
טלפון:04-7708245
פקס:04-7708244
דואל:rishui@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:רישוי עסקים