מיטל סרויה

תפקיד:מזכירת לשכת ראש העיר
טלפון:04-8547022
פקס:04-8547023
דואל:mietal.s@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:לשכת ראש העיר