הרצל רגב

תפקיד:מנהל המחלקה
טלפון:04-8547051
פקס:04-8570123
דואל:hertzelr@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:גזברות