סמדר כהן

תפקיד:מזכירה
טלפון:04-8547051
פקס:04-8570123
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:גזברות