יורם כרפיס

תפקיד:יועץ תקשורת
טלפון:04-8547041
פקס:04-8547043
דואל:yk@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה: יועץ תקשורת