יפה דניאלי

תפקיד:מזכירה
טלפון:04-8547041
פקס:04-8547043
דואל:yafad@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה: יועץ תקשורת