שמואל קטוני

תפקיד:מזכיר העיר
טלפון:04-8547025
פקס:04-8571722
דואל:shmulik@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מזכיר העירייה