בתיה גורנשטיין

תפקיד:מזכירה
טלפון:04-8547025
פקס:04-8571722
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מזכיר העירייה