רחלי מקובסקי

תפקיד:מנהלת משאבי אנוש
טלפון:04-8547035
דואל:rachelm@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:משאבי אנוש