שני אטיאס

תפקיד:אחראית נושא רישום זמנים
טלפון:04-8547034
דואל:shani@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:משאבי אנוש