איזבל אטיאס

תפקיד:מזכירה
טלפון:04-8547034
דואל:isabel@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:משאבי אנוש