יאיר זהבי

תפקיד:מבקר העירייה
טלפון:04-8547037
פקס:04-8571722
דואל:yairz@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מבקר העירייה