תאיר עוז

תפקיד:מרכזת תחום תוכניות, אגרות והטילי פיקוח
טלפון:04-7708268
פקס:04-8572801
דואל:tairo@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:הנדסה