ציון סודרי

תפקיד:סגן מנהל אגף חינוך
טלפון:04-8547016
פקס:04-8576698
דואל:zion_s@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך