עו"ד ויקי לוסקי

תפקיד:עו"ד במחלקת יועץ משפטי
טלפון:04-8547039
דואל:louskylaw@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:יועץ משפטי