לילך מנטל

תפקיד:מזכירה
טלפון:04-8547039
דואל:lilachm@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:יועץ משפטי