סגלית סקרה

תפקיד:מזכירת ועד עובדים
טלפון:8547059
דואל:vaad@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:ועד עובדים