שי מצא

תפקיד:סגן מנהל מחלקת רישוי עסקים
טלפון:04-7708246
פקס:04-7708242
דואל:shai-rishui@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:רישוי עסקים