דודי בן אליהו

תפקיד:פיקוח /שילוט
טלפון:04-7708243
פקס:04-7708244
דואל:dudi_b@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:רישוי עסקים