חזי זליאט

תפקיד:אחראי תחום תברואה וניקיון
טלפון:04-8576138
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חזות פני העיר