אירית זליג

תפקיד:מנהלת תחום תיכוניים
טלפון:04-8146760
פקס:04-8576698
דואל: iritz@tirat-carmel.muni.il  
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך