מלכה זאן

תפקיד:רכזת חינוך מיוחד ומנהלת צהרונים
טלפון:04-8146764
דואל: maljan@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך