שירן פריד

תפקיד:רכזת צהרונים
טלפון:04-8146763
דואל: shiran@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך