יוליה אקסלר

תפקיד:מזכירת מחלקת החינוך
טלפון:04-8547028
דואל:juliae@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך