חלי לוי אלדר

תפקיד:מנהלת סל תרבות עירוני
טלפון:04-8571653
דואל:helli811@barak.net.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך