דיצה להט

תפקיד:מנהלת התוכנית הלאומית
טלפון:04-8146766
דואל: ditza.l@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך