משרד פיקוח וחניה

תפקיד:פיקוח וחניה
טלפון:04-6774597
דואל:parking@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:בטחון ופיקוח