אילן מויאל

תפקיד:קב"ט מוסדות חינוך
טלפון:048547001
דואל:ilanm@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:בטחון ופיקוח