גדי מרגלית

תפקיד:מנכ"ל העירייה
טלפון:04-8547041
פקס:04-8547043
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מנכ"ל העירייה