אבישי כהן

תפקיד:מנכ"ל העירייה
טלפון:04-8547031 | 04-8547041
פקס:04-8547043
דואל:avishayc@tirat-carmel.muni.il 
אגף/מחלקה:מנכ"ל העירייה