גדי מרגלית

תפקיד:מנכ"ל העירייה
טלפון:04-8547041
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מנכ"ל העירייה