אלי אבוחצרה

תפקיד:רכז קישרי קהילה ,עוזר מ"מ ראש העיר
טלפון:04-9079670
טלפון נייד:052-2826886
דואל:eliabu@tirat-carmel.muni.il 
אגף/מחלקה:קשרי קהילה