נרדין חורי

תפקיד:וועדות תכנון
טלפון:04-8572460
דואל:nardin@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:הנדסה