הגשת השגה וערערים בלבד

תפקיד:פניה דיגטלית בדוא"ל
דואל:requests@tirat-carmel.muni.il 
אגף/מחלקה:גביה