עו"ד משה אליק

תפקיד:סגן יועץ משפטי
טלפון:04-8547025
דואל:moshelik@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:יועץ משפטי