גיא גולדמן

תפקיד:מנהל אחזקה ותשתיות, רכז נגישות
טלפון:04-7708265
פקס:04-8572801
דואל:Guyg@tirat-carmel.muni.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:הנדסה