אירמה אלואשוילי

תפקיד:מנהלת אגף
טלפון:04-8547021
דואל:Irma@tirat-carmel.muni.il 
אגף/מחלקה:אגף קשרי קהילה