חגית ליברמן

תפקיד:מנהלת מחלקה
טלפון: 04-5847066
דואל:hagitlib@tirat-carmel.muni.il 
אגף/מחלקה:אגף קשרי קהילה