ניצן בינר

תפקיד:קב"סית
טלפון:04-8547003
דואל:nitzan@tirat-carmel.muni.il 
אגף/מחלקה:חינוך