חוה גרובר

תפקיד:קב"סית
טלפון:04-8547019
דואל:hava@tirat-carmel.muni.il 
אגף/מחלקה:חינוך