ספר טלפונים - אגפים ומחלקות

ניהול הרשאותניהול הרשאות

מחלקה

רישוי עסקים

חבר מועצה

כן

מיון מחלקה

8

תיאור

עיריית טירת כרמל מעודדת ומברכת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים. בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית והעירייה פועלת ליצירת אקלים עסקי מועיל וחיובי עבור עסקים אלה, המפרנסים רבים מתושבי העיר והסביבה.
יחד עם זאת מוטלת עלייה האחריות והמחויבות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב והסביבה.
לשם כך, חוקקה מדינת ישראל את חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968, שהוא אחד החוקים החשובים לאזרחי המדינה.

לחוק רישוי עסקים מטרות חשובות:

חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים מטיל חובת רישוי ופיקוח על סוגים רבים של עסקים.
החוק נועד להבטיח מטרות שונות אשר הוגדרו בסעיף 1 לחוק:

 • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים
  או בתרופות.
 • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.


מחלקת הרישוי משרתת את כל התושבים והמבקרים בעיר ע"י אכיפת החוק באמצעות ביקורות ודוחות לעסקים המהווים סכנה לציבור. אופן השירותים המצוינים לעיל ניתן תוך מתן דגש על מוכוונות לקוח.
מחלקת רישוי עסקים שמה לה למטרה לפעול לקיום הדרישות, התקנות ומטרות חוק רישוי עסקים בתהליך יעיל ואפקטיבי להוצאת רישיון עסק תוך מענה מקיף, זמין, מקצועי ומכוון לקוח.

מחלקת רישוי העסקים בעיריית טירת כרמל מהווה צומת המרכזת את הפעילות בין בעל העסק לגורמים המאשרים ושמה לנגד עיניה את בית העסק במרכז, במטרה לקדם את העסקים בעיר בגישה חיובית, עם הפנים לעסקים ותיקים וחדשים במתן הסברים והדרכה מחד, אכיפה לאלו אשר אינם מקיימים את דרישות החוק מאידך.

לפני פתיחת העסק חשוב לבדוק באם העסק אותו את/ה עומד/ת לפתוח תואם את דרישות החוק כדי למנוע מצב בו תשקיע/י את כספך ויתברר כי, לא ניתן לקבל רישיון במסגרת החוק.
לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק לחץ כאן. במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי עלייך להתחיל בהליך הרישוי.
וזאת על פי חוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים, צו רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים.

מידע נוסף, לשירות התושב

 1. חוק רישוי עסקים >>
 2. רפורמה ברישוי עסקים, לחץ כאן >>
 3. לשאלות ותשובות לחץ כאן >>כתובת

מוצקין 15, טירת כרמל

קבלת קהל

ראשון-חמישי, שעות: 8:00-12:30
שני, שעות: 16:00-18:00​

כתובת למפה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 28/02/2017 14:54 על-ידי לימור מסלנסקי
שונה לאחרונה ב- 19/08/2018 11:05 על-ידי gadio

רישוי עסקים

קבלת קהל

ראשון-חמישי, שעות: 8:00-12:30
שני, שעות: 16:00-18:00​

עיריית טירת כרמל מעודדת ומברכת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים. בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית והעירייה פועלת ליצירת אקלים עסקי מועיל וחיובי עבור עסקים אלה, המפרנסים רבים מתושבי העיר והסביבה.
יחד עם זאת מוטלת עלייה האחריות והמחויבות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב והסביבה.
לשם כך, חוקקה מדינת ישראל את חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968, שהוא אחד החוקים החשובים לאזרחי המדינה.

לחוק רישוי עסקים מטרות חשובות:

חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים מטיל חובת רישוי ופיקוח על סוגים רבים של עסקים.
החוק נועד להבטיח מטרות שונות אשר הוגדרו בסעיף 1 לחוק:

 • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים
  או בתרופות.
 • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.


מחלקת הרישוי משרתת את כל התושבים והמבקרים בעיר ע"י אכיפת החוק באמצעות ביקורות ודוחות לעסקים המהווים סכנה לציבור. אופן השירותים המצוינים לעיל ניתן תוך מתן דגש על מוכוונות לקוח.
מחלקת רישוי עסקים שמה לה למטרה לפעול לקיום הדרישות, התקנות ומטרות חוק רישוי עסקים בתהליך יעיל ואפקטיבי להוצאת רישיון עסק תוך מענה מקיף, זמין, מקצועי ומכוון לקוח.

מחלקת רישוי העסקים בעיריית טירת כרמל מהווה צומת המרכזת את הפעילות בין בעל העסק לגורמים המאשרים ושמה לנגד עיניה את בית העסק במרכז, במטרה לקדם את העסקים בעיר בגישה חיובית, עם הפנים לעסקים ותיקים וחדשים במתן הסברים והדרכה מחד, אכיפה לאלו אשר אינם מקיימים את דרישות החוק מאידך.

לפני פתיחת העסק חשוב לבדוק באם העסק אותו את/ה עומד/ת לפתוח תואם את דרישות החוק כדי למנוע מצב בו תשקיע/י את כספך ויתברר כי, לא ניתן לקבל רישיון במסגרת החוק.
לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק לחץ כאן. במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי עלייך להתחיל בהליך הרישוי.
וזאת על פי חוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים, צו רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים.

מידע נוסף, לשירות התושב

 1. חוק רישוי עסקים >>
 2. רפורמה ברישוי עסקים, לחץ כאן >>
 3. לשאלות ותשובות לחץ כאן >>בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
שלמה דודמנהל מחלקת רישוי עסקים04-770824504-7708244rishui@tirat-carmel.muni.il
דודי בן אליהופיקוח /שילוט04-770824304-7708244dudi_b@tirat-carmel.muni.il
שי מצאסגן מנהל מחלקת רישוי עסקים04-770824604-7708242shai-rishui@tirat-carmel.muni.il