גביה וארנונה

תשלום ארנונה

אפשרויות תשלום

  • תשלום מראש - הנחה של % 2 תינתן למשלם מראש את הארנונה השנתית בתחילת השנה. תושבים הבוחרים לשלם ארנונה מראש , יקבלו במהלך השנה חיובים לתשלומי מים וביוב בלבד.
  • תשלום תקופתי - תושבים , המשלמים ארנונה בשיטה זו, יקבלו חיוב  דו – חודשי של מיסים ומים בהתאם.
  • הוראת קבע - המשלמים בהוראת קבע זכאים ל % 2 הנחה לכל תשלום ארנונה תקופתי (דו- חודשי ). החיוב בבנק יבוצע ביום האחרון לתשלום, כפי שמצוין על הודעת התשלום. עם ההצטרפות להסדר תשלום בהוראת קבע. יודפס על ההודעה "לא לתשלום".
    טפסים להצטרפות להסדר הוראת קבע ניתן לקבל בבנק או להוריד מהאתר. את הטופס המוחתם ע"י הבנק יש להעביר למחלקת גבייה.

   מועדי תשלום הארנונה הכללית

הארנונה תשולם ב – 6 תשלומים צמודים כחוק , ב – 1 לכל חודש אי זוגי.


ניתן לשלוח דוא"ל להגשת השגה, בקשה לפטור ובקשות שונות בכתובת : requests@tirat-carmel.muni.il.