רישום תלמידים עם מוגבלויות

הנגשת מוסדות חינוך

תקנון שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), תשע"ח – 2018, אושר על ידי הכנסת ומחייב הנגשה פרטנית במוסדות החינוך הן לתלמיד והן להורה.

אופן הגשת הבקשה

הורים המבקשים להגיש בקשה להתאמת נגישות ימלאו את טופס הבקשת התאמה  פתח בחלון חדש ויצרפו את המסמכים הנדרשים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה.
הורים לילדי גן וילדים העולים לכיתה א' יגישו את הטופס והמסמכים בעת הרישום למסגרת החינוכית במערכת הרישום והשיבוץ באתר העירייה או למרכז שירות חינוך, בבניין העירייה, בזימון תור מראש.
הורים לתלמידי בתי הספר יגישו את הטופס והמסמכים למזכירות בית הספר. המסמכים הנדרשים:

  • מוגבלות בשמיעה - בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי המחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים.
  • מוגבלות בראייה - בדיקת ראייה והמלצה של מומחי תחום ראייה.
  • לקויות למידה - אבחון פסיכו-דידקטי המעיד על לקות הלמידה וצרכי התלמיד/ה.
  • שאר המוגבלויות - אישור רפואי מפורט מרופא מומחה.

הבקשה תידון בוועדה רב מקצועית, בראשות מנהל/ת המסגרת החינוכית, שתקבע אלו התאמות הנגשה נדרשות ותעביר את המלצתה לממונה על הנגישות במנהל החינוך. לרוב, ניתנת להורים אפשרות להשתתף במעמד הוועדה. הורים המעוניינים לערער על החלטת הוועדה ייפנו לממונה במשרד החינוך - מחוז תל אביב, בתוך 14 יום ממועד קבלת ההחלטה.

הנחיות לרישום מוקדם

לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך מספר 03.10-13, תלמידים או הורים הזקוקים לנגישות פיזית או חושית רשאים לבקש להתחיל את תהליך הרישום 15 חודשים לפני תחילת הלימודים (01.06), בנוסף לרישום הרגיל, זאת כדי לאפשר זמן סביר לביצוע הנגשה. על ההורים למלא ולשלוח בקשה לרישום למרכז שירות חינוך.

מסמכים ומידע רלוונטי נוסף