תשלומים- אגרות ותעריפים

התעריפים מעודכנים ל-1 יוני 2020
את האגרות ניתן לשלם במחלקת הגבייה בקופת העירייה ברחוב הרצל 6 מרכז מסחרי.