בקשה לקיום אירוע פרטי בגנים ציבוריים

קישור להנחיה/תקנה