הצהרה לפי סעיף 3א(1) לתקנות שעת חירום

בהתאם לסעיף 3א בנוסחו החדש, בעקבות התיקון מיום ה- 31/3/2020, טרם הגעת עובד למקום העבודה העובד ימדוד חום וימלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס שיעול, קושי בנשימה.
על העובד למלא בכל יום טופס מקוון.

אנא מלא/י את הטופס מטה, עם מירב הפרטים (חובה למלא שדות המסומנים בכוכבית *).​יש להזין תעודת זהות כולל ספרת ביקורת


לפי הבדיקה בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס. *