רשימת מקלטים


מס'כתובת
1אליאס כרמל 18
2האלה 14
3רזיאל 8
4רזיאל 28 (308)
5בן צבי 10 דיור
6בן צבי 24 (304)
7ש"י עגנון 12
8ירושלים 18
9ויצמן 71 רווחה
10ויצמן 19 יגאל אלון
11הרצל 27
12ז'בוטינסקי 7
13ביאליק 13 א
14ביאליק 4 א
16רמב"ם 15
17רמב"ם 22 (60)
18הרב זרביב 23