חברי מועצה

סיעהשם ומשפחהדוא"ל ליצירת קשר
מח"לאריה טל-ראש העיר lishkatc@tirat-carmel.muni.il
מח"למוריס אסייג Moris6774@hotmail.com
פמוריס בנימין morisb@tirat-carmel.muni.il
​טב​אריה פרג'וןarie.farjun@gmail.com
​טב​רוני לניאדוRonil.1202@gmail.com
​חי​שחר דודDavidshahar18@gmail.com
​לב​יאיר סיידה​yairsayada@gmail.com
​לב​שי אברבנלshai@refaelcomp.co.il
ש"סכפיר עובדיהkfiro1401@gmail.com 
ש"סאבי עמרם beautydepot@013net.net
כח 1אפרת דוד efrathon@gmail.com  
כח 1יגאל ישראל
עוצמהמיכאל כהן