הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מהנדס העיר

מספר מכרז:פנימי / חיצוני 2021-335
תאריך פרסום:03/03/2021
תאריך אחרון להגשה:11/03/2021 15:00
נושא:מכרזי כח אדם

לפרטים נוספים

​המכרז מנוסח בלשון זכר, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.
הצעות למכרז יש להגיש בקישור הבא עד תאריך 11.3.21

היקף משרה: 100%
דרגת שכר: 95%-85% משכר מנכ"ל עפ"י רמת הרשות.
העסקה בחוזה בכירים בכפוף לקבלת האישורים הדרושים ממשרד הפנים
כפיפות:  ראש הרשות

תיאור המשרה

 1. גיבוש המדיניות ההנדסית של העירייה וגיבוש עבודה להשגת שיפור איכות החיים של תושבי העיר ושל השוהים בתחום.
 2. אחריות לתכנון העירוני ובכלל זה הכנת פרוגרמות ותוכניות אב בתחומים שונים.
 3. אחריות לתחומי רישוי ובניה, פיקוח על בניה, רישוי עסקים, איתור מבנים מסוכנים וטיפול בהם.
 4. אחריות לתכנון, פיתוח ופיקוח על ביצוע עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות הקשורות בפיתוח התשתיות השונות ברחבי העיר, כגון: תיעול, כבישים ומדרכות, תאורה ומאור, גנים ציבוריים, בניה ציבורית, (גנ"י, בתי ספר מעונות, מועדוני נוער, מתקני ספורט ונופש וכו').
 5. תכנון מערך התנועה בעיר וסביבתה, לרבות ועדת תנועה.
 6. אחריות על הכנת מכרזים, פיקוח על תהליכי התקשורת עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות תשתית ובניה ציבורית של הרשות המקומית. (ניהול מאגרי יועצים/מתכננים)
 7. אחריות לניהול ופיקוח על פעילויות של היחידות השונות ומנהלי פרויקטים, שבאחריות מהנדס העירייה ולמעקב אחר פעילויות אלו.
 8. קשר עם משרדי ממשלה בכלל זה משרד השיכון, רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, ועדה מחוזית, משרד הבריאות, משטרת ישראל, רשות הטבע והגנים, קק"ל, חוצה ישראל, נתיבי ישראל.
 9. ניהול תקציבים יעודים בהיקף גדול.

כישורים אישיים

אמינות, יצירתיות, יוזמה, קפדנות, ערנות, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת תיאום ופיקוח וסמכותיות.    

תנאי סף

 1. הוא מהנדס רישוי או אדריכל רישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, בתחום של תכנון עיר ובאחד התחומים הבאים:
  1. פיקוח ורישוי
  2. בנייה ציבורית.
  3. עבודות ציבוריות המבוצעות ע"י הרשות המקומית או מטעמה.
 2. הוא בעל ניסיון בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי.
 3. הוא לא הורשע בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

יתרון – לבעלי ניסיון מוכח של 5 שנים בניהול צוות עובדים ולבעלי תואר שני בתחום הרלוונטי (תכנון ערים, הנדסה עירונית, הנדסה אזרחית)

דרישות תפקיד מיוחדות

נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, כושר לקיים עבודות בשעות בלתי שגרתיות ונסיעות בתפקיד

כללי

 • ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים.
 • בקשות שתגענה ללא המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא תובאנה לדיון.
 • הזוכה במכרז מתקבל/ת לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה עפ"י חוות דעת הממונה הישיר.

שירותים בקליק

רוצה לשתף עם חבר?