ארנונה - הנחות ומבחני הכנסה

ניתן לשלוח דוא"ל להגשת השגה, בקשה לפטור ובקשות שונות בכתובת:  requests@tirat-carmel.muni.il

צו / דו"ח