הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הודעה בדבר הגשת תמיכה למוסדות לשנת 2021

תאריך: 11/02/2021

​התמיכה תינתן למוסדות הפועלים למען הציבור ללא מטרת רווח בעיר לשנת 2021.

עיריית טירת כרמל מודיעה בזאת על חלוקת תמיכות בהתאם לנוהל תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים (4/2006).

התמיכה תינתן לעמודות השונות הפועלות בתחומה המוניצפאלי של העיר בתחומים הבאים: חינוך, דת, ספורט, תנועות נוער, תרבות, אומנות, רווחה ובריאות.

בקשות לאישור תמיכה תוגשנה על גבי טופס בקשה אותו ניתן להוריד מהאתר או מרכזת התמיכות בבניין העירייה.

את הבקשות לתמיכה בצירוף כל האישורים הנדרשים יש להגיש למחלקת גזברות בעירייה עד לתאריך 30/04/2021 יח' באייר תשפ"א בשעה 12:00.

לידיעה, בקשה שתוגש באיחור תדחה ללא דיון.

שירותים בקליק

רוצה לשתף עם חבר?