הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

 ספר טלפונים - אגפים ומחלקות

מחלקה רישוי עסקים
חבר מועצה כן
מיון מחלקה 8
תיאור
בעל עסק יקר,
עיריית טירת כרמל מעודדת ומברכת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים. בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית והעירייה פועלת ליצירת אקלים עסקי מועיל וחיובי עבור עסקים אלה, המפרנסים רבים מתושבי העיר והסביבה.
יחד עם זאת מוטלת עלייה האחריות והמחויבות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב והסביבה.
לשם כך, חוקקה מדינת ישראל את חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968, שהוא אחד החוקים החשובים לאזרחי המדינה. לחוק רישוי עסקים מטרות חשובות:

חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים מטיל חובת רישוי ופיקוח על סוגים רבים של עסקים.
החוק נועד להבטיח מטרות שונות אשר הוגדרו בסעיף 1 לחוק:
 • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
 • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.
מחלקת הרישוי משרתת את כל התושבים והמבקרים בעיר ע"י אכיפת החוק באמצעות ביקורות ודוחות לעסקים המהווים סכנה לציבור. אופן השירותים המצוינים לעיל ניתן תוך מתן דגש על מוכוונות לקוח.
מחלקת רישוי עסקים שמה לה למטרה לפעול לקיום הדרישות, התקנות ומטרות חוק רישוי עסקים בתהליך יעיל ואפקטיבי להוצאת רישיון עסק תוך מענה מקיף, זמין, מקצועי ומכוון לקוח.

מחלקת רישוי העסקים בעיריית טירת כרמל מהווה צומת המרכזת את הפעילות בין בעל העסק לגורמים המאשרים ושמה לנגד עיניה את בית העסק במרכז, במטרה לקדם את העסקים בעיר בגישה חיובית, עם הפנים לעסקים ותיקים וחדשים במתן הסברים והדרכה מחד, אכיפה לאלו אשר אינם מקיימים את דרישות החוק מאידך.

לפני פתיחת העסק חשוב לבדוק באם העסק אותו את/ה עומד/ת לפתוח תואם את דרישות החוק כדי למנוע מצב בו תשקיע/י את כספך ויתברר כי, לא ניתן לקבל רישיון במסגרת החוק.
לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק לחץ כאן. במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי עלייך להתחיל בהליך הרישוי.
וזאת על פי חוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים, צו רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים.

ידע נוסף, לשירות התושב

לחץ כאן להורדת נוהל הגשת בקשה לרישיון עסק

 1. חוק רישוי עסקים,תקנות וצווים
 2. מדריך לבעל עסק אודות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים
 3. רישיון לניהול עסק והליך קבלת הרישיון
 4. מידע מוקדם
 5. הרפורמה ברישוי
 6. המפרט האחיד ומסמכי מדיניות
 7. חובות זכויות
 8. מושגים ברישוי
 9. נגישות
 10. ​הגשת ערעור- השגה  
 11. טפסים
 12. קישורים למשרד ממשלה
 13. קייטנות
 14. עסקים בעיר  - סטטוס רישיונות
 15. חוקי עזר
 16. אגרות רישוי עסקים
 17. שאלות ותשובות
 18. הנחיות
 19. נוהל אירועים המונים הדורשים רישיון עסק

פרוט השירות המונגש

עיריית טירת כרמל מפעילה משאבים רבים לקידום הנגשת המבנים, המתקנים והשירות, לרבות מידע המתכלל את סל השירותים השונים המסופקים ברשות לטובת הציבור הכוללים שירות המונגש לאנשים עם מוגבלויות וקהילתם, בכל תחומי החיים, בכבוד, בשוויוניות, שירותיות, עצמאות מרבית, ברווחה ובבטחה.

מטרת חלק זה באתר הנה לאפשר שוויון הזדמנויות לכל מקבלי השירותים לרבות אנשים עם מוגבלויות.
לכל שאלה או הצעת שיפור נשמח לקבל הערותיכם בכתובת מייל של רכז הנגישות: Guyg@tirat-carmel.muni.il  

הסדרי נגישות:

 • חניית נכים בסמוך למבנה ללא צורך בתשלום
 • אתר אינטרנט מונגש על פי תקן וברמת AA
כתובת מוצקין 15 (בנין מהנדס העיר), טירת כרמל
קבלת קהל
קבלת קהל תהיה בתיאום מראש.
להלן שעות קבלת קהל :
ראשון-חמישי, שעות: 8:00-12:30
יום ב', שעות: 16:00-18:00
 
לידיעה, במבנה השרד של המחלקה ניתן לקבל שירות מונגש לפי התקנות.
כתובת למפה
קבצים מצורפים

רישוי עסקים

קבלת קהל

קבלת קהל תהיה בתיאום מראש.
להלן שעות קבלת קהל :
ראשון-חמישי, שעות: 8:00-12:30
יום ב', שעות: 16:00-18:00
 
לידיעה, במבנה השרד של המחלקה ניתן לקבל שירות מונגש לפי התקנות.
בעל עסק יקר,
עיריית טירת כרמל מעודדת ומברכת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים. בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית והעירייה פועלת ליצירת אקלים עסקי מועיל וחיובי עבור עסקים אלה, המפרנסים רבים מתושבי העיר והסביבה.
יחד עם זאת מוטלת עלייה האחריות והמחויבות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב והסביבה.
לשם כך, חוקקה מדינת ישראל את חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968, שהוא אחד החוקים החשובים לאזרחי המדינה. לחוק רישוי עסקים מטרות חשובות:

חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים מטיל חובת רישוי ופיקוח על סוגים רבים של עסקים.
החוק נועד להבטיח מטרות שונות אשר הוגדרו בסעיף 1 לחוק:
 • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.
 • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.
 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשירותי כבאות.
מחלקת הרישוי משרתת את כל התושבים והמבקרים בעיר ע"י אכיפת החוק באמצעות ביקורות ודוחות לעסקים המהווים סכנה לציבור. אופן השירותים המצוינים לעיל ניתן תוך מתן דגש על מוכוונות לקוח.
מחלקת רישוי עסקים שמה לה למטרה לפעול לקיום הדרישות, התקנות ומטרות חוק רישוי עסקים בתהליך יעיל ואפקטיבי להוצאת רישיון עסק תוך מענה מקיף, זמין, מקצועי ומכוון לקוח.

מחלקת רישוי העסקים בעיריית טירת כרמל מהווה צומת המרכזת את הפעילות בין בעל העסק לגורמים המאשרים ושמה לנגד עיניה את בית העסק במרכז, במטרה לקדם את העסקים בעיר בגישה חיובית, עם הפנים לעסקים ותיקים וחדשים במתן הסברים והדרכה מחד, אכיפה לאלו אשר אינם מקיימים את דרישות החוק מאידך.

לפני פתיחת העסק חשוב לבדוק באם העסק אותו את/ה עומד/ת לפתוח תואם את דרישות החוק כדי למנוע מצב בו תשקיע/י את כספך ויתברר כי, לא ניתן לקבל רישיון במסגרת החוק.
לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק לחץ כאן. במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי עלייך להתחיל בהליך הרישוי.
וזאת על פי חוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים, צו רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים.

ידע נוסף, לשירות התושב

לחץ כאן להורדת נוהל הגשת בקשה לרישיון עסק

 1. חוק רישוי עסקים,תקנות וצווים
 2. מדריך לבעל עסק אודות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים
 3. רישיון לניהול עסק והליך קבלת הרישיון
 4. מידע מוקדם
 5. הרפורמה ברישוי
 6. המפרט האחיד ומסמכי מדיניות
 7. חובות זכויות
 8. מושגים ברישוי
 9. נגישות
 10. ​הגשת ערעור- השגה  
 11. טפסים
 12. קישורים למשרד ממשלה
 13. קייטנות
 14. עסקים בעיר  - סטטוס רישיונות
 15. חוקי עזר
 16. אגרות רישוי עסקים
 17. שאלות ותשובות
 18. הנחיות
 19. נוהל אירועים המונים הדורשים רישיון עסק

פרוט השירות המונגש

עיריית טירת כרמל מפעילה משאבים רבים לקידום הנגשת המבנים, המתקנים והשירות, לרבות מידע המתכלל את סל השירותים השונים המסופקים ברשות לטובת הציבור הכוללים שירות המונגש לאנשים עם מוגבלויות וקהילתם, בכל תחומי החיים, בכבוד, בשוויוניות, שירותיות, עצמאות מרבית, ברווחה ובבטחה.

מטרת חלק זה באתר הנה לאפשר שוויון הזדמנויות לכל מקבלי השירותים לרבות אנשים עם מוגבלויות.
לכל שאלה או הצעת שיפור נשמח לקבל הערותיכם בכתובת מייל של רכז הנגישות: Guyg@tirat-carmel.muni.il  

הסדרי נגישות:

 • חניית נכים בסמוך למבנה ללא צורך בתשלום
 • אתר אינטרנט מונגש על פי תקן וברמת AA

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
שלמה דודמנהל מחלקת רישוי עסקים04-7708242/3/604-7708244rishui@tirat-carmel.muni.il
שי מצאסגן מנהל מחלקת רישוי עסקים04-7708242/3/604-7708242shai-rishui@tirat-carmel.muni.il
דוד בן אליהופיקוח /שילוט04-7708242/3/604-7708244dudi_b@tirat-carmel.muni.il

שירותים בקליק

רוצה לשתף עם חבר?